Barneprogram, Sitcom

Victorious

USA

16-åringa Tori Vega skal begynne på en ny ungdomsskole, Hollywood Arts, en skole for utøvende kunst, der superflinke elever lærer å bli ekte artister.